Suomenkarja oli 1950-luvulle saakka yleisin lehmärotumme. Muutos tapahtui 1960-luvulla, jolloin määrä kääntyi jyrkkään laskuun. Kyyttöjen ja lapinlehmien määrä romahti nopeammin kuin länsisuomenkarjan. Länsi- ja pohjois-suom…