Osassa sikaloita on ryhdytty antamaan vastasyntyneille porsaille mikrobilääkeinjektio tavoitteena vähentää napatyrien esiintyvyyttä. Menetelmä ei ole nykyisten lääkintäsäädösten mukainen. Tuoreessa suomalaiskokeessa vast…