Kotieläintuotannosta tutkittua

Ryhmäimetys heikentää porsaiden kasvua

Ryhmäimetys on yksi porsastuotannon uusimpia menetelmiä. Ryhmässä imettävien emakoiden porsaat ovat alustavien saksalaistutkimusten mukaan kuitenkin v…