Eläinkuljetukset tiedetään suureksi tautiriskiksi. NORA-riskinarviointimenetelmä ottaa tautikohtaisesti huomioon yhdeksän mahdollista maahantuloreittiä. Herkimmin leviävät taudit voivat kulkeutua maahan elävien eläinte…