Naudan käyttäytymiseen vaikuttaa paitsi sen kasvuympäristö ja aiemmat kokemukset, myös perimä ja temperamentti sekä laumatovereiden esimerkki. Arkuus uusien asioiden edessä voi olla myös viisautta ja varovaisuutta: Kokeilkoot m…