Kuluttajille viestittävä selkeästi eläinten hyvinvoinnista

Sekä kuluttajat että elintarvikkeita välittävät yritykset haluavat yhä enemmän tietoa tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja ympäristövaikutuksista. Tiedonjanon taus…