Olkikuivituksella ja tilavammassa karsinassa olleilla emakoilla oli alhaisempi kortisolipitoisuus ja vähemmän häiriökäytöstä.

Paljon uutta tietoa Ranskan sikapäivillä

Äänitekniikka

toimii lihasikojen yskän

havainnoinnissa…