Tutkimuksella uutta tietoa

lypsylehmien

pötsiterveydestä

Syksyllä 2020 Suomessa toteutettiin ensimmäistä kertaa tutkimus, jossa lypsylehmien verkkomahan happamuutta mitattiin pH:ta mittaavilla boluksilla käytännön maitoti…