Stenmilkin pihatossa on haluttu tehostaa työtä ja automatisoida toiminta mahdollisimman pitkälle. Lypsy, lantakäytävien puhdistus, ruokinta ja kuivitus hoituvat automaattisesti. Lähtökohtanamme oli automatisoida kaikki, mik…