Suomessa harvoin nähdään, että kaikki lehmät makaisivat yhtä aikaa ja että karja välttyisi kinnerhiertymiltä. Riihimäen hiekkaparsipihatossa lehmät nauttivat hiekasta ja makaavat optimiajan, 12 tuntia vuorokaudessa. Lehmät ova…