Alankomaalaisen Hanskampin Free Living Barn -konseptissa perinteinen pohjaratkaisu lantakäytävineen tai lietekuiluineen on korvattu tiiviin betoni-pohjan päälle levitetyllä hiekkakerroksella, jonka alla on ”salaojitus” vir…