Vapaaporsituksessa emakko sekä porsii että imettää porsaat vapaasti eli se ei ole suljettuna häkkiin. Tukiehdot kuitenkin mahdollistavat, että emakko voi olla kytkettynä kaksi päivää ennen porsimista ja sen jälkeen korkeintaan kol…