Yrittäjältä

Poliittinen riski

Viime kolumnini ennustus toteutui. Yritystoimintaan liittyy kiinteästi yhtenä monista riskeistä poliittinen sellainen. Erityisesti tämä koskee tarkasti säädeltyjä aloja, kuten maataloutta.

Suom…