Ihanteellinen porsituskarsina on helppo käyttää, työntekijän kannalta tehokas ja ergonominen sekä hyvä emakolle ja porsaille. Karsinoita on testattu Guernévezin sikatutkimusasemalla vuodesta 2014 lähtien.

Ranskan sikatutkimu…