Päivystys ja hintojen nousu eläinlääkäripalveluiden haasteena

Hallitusohjelmassa kunnille on asetettu säästötavoitteita. Eräs mahdollinen säästökohde on lemmikkieläinten eläinlääkäripäivystyksen siirto kunnilta yksityis…