Nousuja ja laskuja

pienteurastamokentällä

Lähiruokabuumi on lisännyt kiinnostusta lähiteurastukseen. Suunnitelmia on tehty ja teurastustakin mietitty, kun on etsitty ratkaisuja kotieläintilojen kannattavuuteen. Uusia pient…