Porsastuotannon tuloksissa on selviä eroja eri maiden välillä. InterPigin mukaan emakot porsivat tiheimmin Yhdysvalloissa, jossa syntyy 2,4 pahnuetta vuodessa. Ranska ja Alankomaat ovat lähellä tätä. Tanskassa emakot porsivat 2,…