Sika-ala kaipaa uusia toimintatapoja ja säästö-keinoja kaikkialla Euroopassa. Ranskassa pohditaan, voitaisiinko porsaskuolleisuutta vähentää käyttämällä nykyistä vahvempaa ja lähempänä alkuperäistä olevaa sika-ainesta.

Ra…