Naseva on ennen kaikkea tietojärjestelmä, jonka tehtävä on ylläpitää terveydenhuollon tuottamia tietoja paitsi nautayrittäjien, myös meijereiden ja teurastamojen tarpeisiin. Perustyö tehdään nautatiloilla. Jotta tieto olisi l…