Katse tulevaisuuteen. Eläimen itseisarvon kirjaaminen lakiin on yksi lakiuudistuksen vaikeista kohdista. Maa- ja metsätalousministeriössä itseisarvon mainitsemista uudessa eläinsuojelulaissa ei pidetä ongelmana, kunhan käs…