Välttämätön vesi

on ongelma liian monessa sikalassa

Sikojen vedensaannista on keskusteltu vuosia, mutta aihe ei vanhene. Sikavan laatujärjestelmän auditointien myötä on käynyt ilmi, että veden saannin seuranta ja vesinippojen toi…