Suomessa käytössä ollut vaiheittainen umpeuttaminen on tutkimusten mukaan hyvä lehmän utareterveyden kannalta. Maitotuotos vähenee hallitusti, jos lypsyä harvennetaan viikon ajaksi yhteen kertaan päivässä. Äkilliseen umpeutu…