Turha byrokratia pois ja tukiehdot kohtuullisiksi


Tässä numerossa kaksi kolumnistiamme, sikayrittäjä ja kunnaneläinlääkäri, puuttuvat varsin napakasti kotieläintalouden merkittävään ongelmakohtaan eli liialliseen byrokrat…