Tilannekatsauksen yhteydessä lääkitykset käydään läpi Nasevasta. Keskustellaan hoidettujen eläinten tilanteesta sekä mahdollisista ennaltaehkäisytoimista jatkossa.

Vapaus tuo vastuuta –

Lääkeluovutuksen perusta

on toimiva…