Eläinlääkäriltä

Laboratoriotutkimukset tärkeä osa tautivastustusta

Laboratoriotutkimukset ovat tärkeä osa eläintautivastustusta ja eläinten ter-veydenhuoltoa. Ne ovat myös osana lääkeluovutuksen ehtoja nauta- ja sikatiloi…