Noin puolella suomalaisista sioista on todettu jonkinasteista hännänpurentaa. Sen ehkäisemiseksi on olennaista tunnistaa ja ratkaista purentaongelman juurisyyt.

Hännänpurennan

ehkäisy kannattaa

Hännänpurenta on monisyinen o…