Suomalaista sianlihantuotantoa tehostetaan sianjalostuksella, mutta keinot kahdella sikoja jalostavalla yrityksellä ovat erilaiset.

Suomen sianjalostus

haluaa vastata sika-alan

haasteisiin kahdella eri tavalla

Suomalaisen…