Isäntä Espen Agger kertoo, että heidän navettansa valmistui juuri ennen lamaa vuonna 2008. Heidän on ollut pakko tehostaa toimintaansa tai muuten tila ei olisi enää pelissä mukana. Viivan alle on saatava jäämään tulosta, jotta selviää…