Yhteinen terveys – yhteinen hyvinvointi

Hyvinvoivat eläimet ja ihmiset ovat osa kestävää tuotantoa

Keskustelu eläintuotannon kestävyydestä kohdistuu usein ympäristökysymyksiin, kuten kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöihin ja…