Sikatuotannon rakentamiskustannuksissa, kuten muissakin sianlihan tuotantokustannuksissa on InterPIG-seurannan mukaan suuria eroja. Espanja, josta kuva on, kuuluu kilpailukykyisimpiin maihin sikalarakentamisessa.

InterP…