Hyvinvointia tuotantoeläimille

Märehtijöistä apua uhan alla oleville perinnebiotoopeille

Uhanalaiset perinnebiotoopit tarvitsevat laiduntavia eläimiä, mutta tarvitsevatko kuluttajat luonnonlaidunlihaa?

Perinnebiotoopp…