Lypsylehmien jalostuksessa jo pitkään käytetty genomivalinta on otettu Irlannissa käyttöön myös emolehmätuotannossa. Suomeen se on vasta tulossa. SNP-merkkejä hyödyntäen genominäytteestä pystytään määrittelemään vasikan jal…