Hännänpurentaan

puututtava nopeasti

Sikojen hännänpurenta on monisyinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi

on tarkasteltava tuotantoa kokonaisuutena. Hännänpurenta on eräs tärkeimmistä antibioottien käyttösyistä suomalaisill…