Maria Tirkkonen

Kohtuutonta henkistä väkivaltaa

Tammikuun puolivälissä tuli viesti läänineläinlääkäriltä kaikille alueemme virkaeläinlääkäreille. Evira ilmoitti täydentävien ehtojen valvonnan laajenemisesta kattamaan kai…