Genomijalostuksen

vaikutukset

alkavat näkyä käytännössä

Genominen valinta on ollut naudoilla käytössä viiden vuoden ajan. Sinä aikana moni asia on muuttunut hämmästyttävällä vauhdilla. Suomessa muutos on ollut nopeaa. Amerikan m…