Sopiva poistoajankohta

riippuu emakon kunnosta

Karkeasti laskien noin puolet sikalan emakkokannasta uusiutuu vuosittain. Osa emakoiden poistoista on pakollisia, ja niiden syynä on emakon kuolema, sairastuminen, tiinehtymättömyys tai muu ennalta odottamaton syy, joka…