Euroopan maitokatsaus

Turvallista maitoa kestävällä tavalla

Maidontuotannon turvallisuuteen, kestävyyteen ja tuottajien toimeentuloon on viime vuosina haluttu satsata yhä enemmän. Siitä kertoo esimerki…