Liha on herkästi pilaantuva tuote. Suoramyyjä joutuu miettimään, miten se myydään, jotta tuotevastuulain mukainen vastuussa ja turvallisuus kuluttajalle toteutuvat. Tuotevastuu elinta…