Eläinsuojelulain nimissä tarkastusta suorittavalla viranomaisella on oikeus päästä eläinten pitotiloihin, rehuvarastoihin ja paikkoihin, joissa on eläinten hoitoon tarkoitettuja laitteita. …