Kotieläintuotannosta tutkittua

Utaretulehdusbakteerit hyötyvät kiinnityspinnasta utareen sisällä

Naudalle vakavia, kliinisiä oireita aiheuttavia utaretulehdusta aiheut…