Lietelannasta separoitua kuivajaetta ryhdyttiin käyttämään Koivikon Kartanolla kuivikkeena kestokuivikeparsissa pikkuhiljaa. Sitä sekoitettiin turpeen joukkoon ja osuutta kas…