Valvontatilanne on jännittävä, mutta hyvä neuvotteluyhteys osapuolten välillä on myös viljelijän etu.

Kotieläintila on monen

tarkastuksen kohteena