Laidunportti säästää työaikaa, sillä se vähentää haettavien lehmien määrää. Portilla on positiivinen vaikutus myös utareterveyteen ja utarerakenteen kestävyyteen.

Laidu…