Tuotantotulokset ja hyvinvointi sekä niiden syy- ja seuraus-suhteet ovat tällä hetkellä tärkeitä tutkimusaiheita Ranskassa. Teemaan liittyy porsaskuolleisuuden vähentäminen…