Jalostuksessa kiinnitämme huomiota lypsettävyyteen ja utareen ja vetimien oikeaan rakenteeseen. Navetan ilmanvaihto paranee, kun saamme rullaikkunat, Anna Kurkinen ja Olli-Pekk…