Ihanteellinen porsituskarsina on helppo käyttää, työntekijän kannalta tehokas ja ergonominen sekä hyvä emakolle ja porsaille. Karsinoita on testattu Guernévezin sikatutkimu…