Monet muutokset maidontuotannossa ovat lisänneet Streptococcus agalactiae -bakteerin tartuntamahdollisuuksia. Karjakoko on kasvanut ja toimintatapojen vaihtelu tiloilla on lisääntynyt. …