Eläinlääkäriltä

Varautuminen parantaa riskinhallintaa

Tilakoon kasvu, tuotannon keskittyminen ja teknistyminen, tilojen lisääntynyt riippuvuus erilaisista tilan ulkopuolisten jär…