Usein investoinnin laukaisevana tekijänä on lisääntynyt peltoala, joka mahdollistaa tuotannon laajentamisen. Jotta investoinnista saadaan täysi hyöty irti ja sen talous pyörimään, …