Välttämätön vesi

on ongelma liian monessa sikalassa

Sikojen vedensaannista on keskusteltu vuosia, mutta aihe ei vanhene. Sikavan laatujärjestelmän auditointien myötä on käynyt ilmi, että veden saannin seuranta ja vesinippojen toimivuuden havainnointi sik…